Energiezuinig.

In de regel wordt gesteld dat verwarming, gebruik makend van elektriciteit, duur is. Een vergelijk tussen de warmteopbrengst uit verbranding van aardgas met die van de warmteopbrengst uit elektriciteit tonen dit in eerste instantie dan ook onomstotelijk aan. Ter vergelijk: 1m³ aardgas levert gemiddeld 10,3 kWh aan warmte. Omgerekend naar Euro’s zou dan gesteld worden, dat elektrische verwarming 4x zo duur is dan verwarming met gas. Dit is uiteraard een stelling die in de berekening voor de totale kosten voor verwarming van een woning echter niet op gaat.

Hoofdverwarming:

In de kosten voor verwarming moeten de kosten worden meeberekend van de gehele installatie, de jaarlijkse onderhoudskosten, het verbruik aan elektriciteit door de pomp(en) van de installatie, de verliezen die optreden in het warmtetransport door het leidingstelsel van de CV installatie naar de ruimten die men wenst te verwarmen en het rendement van de installatie. Ook de verliezen die optreden omdat ruimten onnodig worden opgewarmd en doordat systemen traag reageren (met name vloerverwarmingen)  op gewenste temperatuursveranderingen, werken kostenverhogend. Door een evenwichtige temperatuur- en vochtbalans is een behaaglijke gevoelstemperatuur eerder bereikt waardoor in de regel de thermostaat 1 graad lager ingesteld kan worden. 

Redwell heeft een onafhankelijke studie laten verrichten in de kosten voor verwarming met haar IR panelen in vergelijk met de huidige uiteenlopende systemen op de markt. De resultaten van deze studie tonen aan dat IR verwarming met Redwell gunstiger uit pakt dan aardgas en zelfs ook andere systemen, zoals warmtepompen.

Elektriciteit: energie van de toekomst?

De wereldvoorraad fossiele brandstoffen en het gebruik hiervan staat vol in de schijnwerpers. Alternatieve energie opwekking uit bijvoorbeeld wind, waterkracht, biomassa of zon geschiedt in de vorm van elektriciteit. Met de aanduiding “Groene Stroom” wordt de scheidslijn getrokken tussen milieu belastende en milieu vriendelijke energie. “Groene stroom” is ook van belang daar, waar het gaat om het terugdringen van de CO2 emissie. Deze uitstoot wordt in hoofdzaak veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen en is de oorzaak voor de wereldwijde opwarming.

De sterke stijging in de prijzen van ruwe olie heeft ook de prijs van aardgas opgedreven. Door de instabiliteit in de prijzen, de toekomstige beschikbaarheid en het milieubelastende effect van deze energiebronnen wordt de roep naar alternatieve energie alsmaar groter. Als we kijken naar de prijsontwikkelingen in de afgelopen periode van aardgas en elektriciteit tekent zich een duidelijke trend af dat aardgas sterker is gestegen in prijs dan elektriciteit. De prijsontwikkeling is weergegeven in de navolgende tabel.

prijsontw aardgas elektra 1991_2010 compatibiliteitsmodus

De prijsontwikkeling in het verleden en de verwachtingen naar de toekomst onderstrepen, dat het vergelijk in kosten voor elektriciteit versus aardgas nog meer als nu het geval is, in het voordeel van Redwell zal uitpakken.

Met een keuze voor een verwarming met Redwell in combinatie met “Groene Stroom” kan tevens een positieve bijdrage worden geleverd aan ons klimaat.

Redwell zorgt dus niet alleen voor het klimaat binnen, maar draagt indirect ook een steentje bij voor het klimaat buiten.

Bijverwarming:

Wie kent er geen situatie waarbij als gevolg van de regeling met centrale thermostaat in de woning bepaalde vertrekken onnodig worden opgewarmd of slecht zijn te verwarmen op dat moment, wanneer in die vertrekken warmte wordt verlangd.

Een veel voorkomende situatie vindt plaats in de ochtend. Het gezin heeft dan in hoofdzaak behoefte aan warmte in de badkamer en de keuken. Met een regeling door middel van een thermostaat (bevindt zich meestal in de woonkamer) worden ook andere vertrekken onnodig opgewarmd. De Redwell panelen kunnen in combinatie met een aparte thermostaat (zie informatie thermostaten) onafhankelijk van de centrale verwarming worden aangestuurd, zodat op de gewenste tijd dan ook die ruimte wordt opgewarmd. Hier gaan comfort en energiebesparing hand in hand.

Een ander sprekend voorbeeld is de toepassing in de slaap-, baby- of hobbykamer. Ook in deze ruimten is er vaak een vraag naar warmte, die dan op dat moment niet geleverd kan worden door de CV . Dit omdat de ruimte waarin de thermostaat zich bevindt juist op temperatuur is en daarom de thermostaat de CV heeft uitgeschakeld. Ingrijpen in deze situatie betekent dan ook, dat de ingestelde temperatuur op de thermostaat dient te worden verhoogd om zo de CV in werking te zetten om de gevraagde warmte te leveren. Ook hier is sprake van onnodig verlies aan energie, doordat andere ruimten worden verwarmd tot boven het gewenste temperatuursniveau.

Met verwarming door Redwell panelen bespaart u aan installatie- en onderhoudskosten. Tevens treden er minder verliezen op als gevolg van een 100% rendement en ook is er sprake van een efficiënter gebruik van energie als gevolg van de flexibiliteit in aansturing.

Kortom: Redwell Infrarood Panelen, een eenvoudige keuze!