Comfortabel.

Stralingswarmte wordt als zeer aangenaam ervaren. Denk aan het behaaglijke gevoel van de zonnestralen of bijvoorbeeld de stralingswarmte van een houtkachel. Bij de infrarood verwarming wordt elektriciteit omgezet in infrarood licht. Redwell maakt in haar verwarmingssystemen gebruik van het niet zichtbare gedeelte van het infrarood spectrum. Niet de lucht, maar de lichamen en objecten worden verwarmd. Objecten absorberen dit licht in de vorm van warmte om dit vervolgens weer aan de ruimte af te geven.

Wanden, vloeren en plafonds zullen hierdoor warmer zijn dan de lucht in de ruimte. Dit heeft als voordeel dat met name op de buitenmuren het onaangename gevoel van een koude luchtstroom sterk wordt verbeterd. Niet voor niets dat Redwell in 1998 is gestart met de toepassing van Infrarood in haar producten speciaal ontwikkeld als drogers voor vloeren, muren en plafonds in de bouw. Door de positieve effecten van de toepassing van Infrarood als droger is men zich sedert 2002 hoofdzakelijk gaan toeleggen op verwarming met behulp van Infrarood.

De Redwell panelen hebben een zeer brede uitstraling waardoor niet alleen tegenovergelegen wanden, maar ook de vloer en het plafond zullen worden verwarmd. Hierdoor ontstaat er een gelijkmatige verspreiding van de warmte in de ruimte. Objecten houden hun warmte ook langer vast dan lucht, zodat tengevolge van het openen van deuren er geen temperatuursverval zal plaatsvinden en dus de temperatuur constanter blijft.

In veel woningen, ook nieuwbouw, heeft men in het najaar en de winter problemen met de luchtvochtigheid in de woning. Een gezonde luchtvochtigheid in huis ligt tussen de 50-60 % bij een temperatuur van 18-22 °C. Woonhygiënisch gezien kan de relatieve vochtigheid het beste rond de
50% blijven. Een vochtigheid onder 40% is te droog, 65% is te vochtig. Naast mensen zullen ook dieren, planten, meubels, parket en muziekinstrumenten voordelen ondervinden van een goede luchtvochtigheid.
 
In de winter is de luchtvochtigheid binnenshuis vaak te laag, soms amper 30%. De centrale verwarming is hierbij de grote schuldige. De koude buitenlucht bevat sowieso al minder vocht. Wanneer die lucht in huis verwarmd wordt zet deze uit. De hoeveelheid vocht blijft echter gelijk waardoor de luchtvochtigheid verder zal afnemen. Het probleem aanpakken door te ventileren helpt niet tegen een te lage luchtvochtigheid, want wanneer de koude lucht van buiten de kamertemperatuur heeft bereikt is hij veel droger geworden.

Een te droge lucht binnenshuis kan heel wat gezondheidskwaaltjes en ongemakken veroorzaken zoals:  

o onbehaaglijk gevoel bij een normale warmte
o uitgedroogde of geïrriteerde slijmvliezen
o prikkelende keel
o droge hoest
o droge, schilferige huid
o droge, branderige ogen (bijv. bij contactlenzen)
o hoofdpijn

Bij een lage luchtvochtigheid verliest het lichaam vocht omdat het zweet op de huid sneller verdampt. Ook kunnen de longen minder zuurstof uit de ingeademde lucht opnemen. Daarnaast is veel stof in huis een boosdoener. Bij droge lucht komt stof sneller vrij en gaat het in de lucht zweven.

Omgekeerd geldt dat een te hoge luchtvochtigheid eveneens nadelige effecten veroorzaakt. Door een te hoog vochtgehalte in de lucht kan men ook gezondheidsklachten krijgen. Denk hierbij aan:
 
o benauwdheid
o hoesten
o hoofdpijn
o slijmvorming
o neusverkoudheid
o vermoeidheid

Het is echter niet het vocht zelf wat mensen ziek maakt. Vocht bevordert de groei van schimmels en huisstofmijten. Zij kunnen astma en bronchitis veroorzaken bij personen die daarvoor aanleg hebben. Huisstofmijten kunnen ook eczeem veroorzaken. Bewoners van vochtige huizen hebben meer kans op verkoudheid, bronchitis en astma. Een vochtig huis veroorzaakt geen reuma. Wel kunnen reumaklachten verergeren in koude, vochtige huizen.

In huizen zijn de gevolgen van een te hoog vochtgehalte in de lucht zichtbaar door het ontstaan van vochtplekken, schimmelvorming, loslatend behang en verkleuringen van materialen. Vochtplekken ontstaan op muren die in contact staan met de koudere buitenlucht en de warmere binnenlucht. Doordat de buitenmuur significant kouder is dan de binnenlucht ontstaat op deze muren condensvorming. De muur wordt dan in zo'n geval ook wel als koudebrug beschreven.

Infrarood verwarming van Redwell draagt positief bij tot een evenwichtige temperatuur- en vochtbalans en daarom een comfortabel leefklimaat.

Kortom: Redwell Infrarood Panelen, een eenvoudige keuze!